[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Hiếu Cảm (02); thành phố Kinh Môn (02); thành phố Hoàng Cương (03); thành phố Vũ Hán (08); thành phố Thập Yển (03); Hàm Ninh (06); thành phố Tương Dương (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435532.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share