[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Giai Mộc Tư (11); Huyện Hoa Nam, Giai Mộc Tư; Giai Đông, Giai Mộc Tư (02); Huyện Thang Nguyên, Giai Mộc Tư (03); Khu Trung bộ Giai Mộc Tư; Khu Đông Bộ Giai Mộc Tư; Giai Nam, Giai Mộc Tư; Trung Phiến, Giai Mộc Tư


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/佳木斯大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435457.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share