[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Giang Châu, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tỉnh Giang Châu (01); địa khu Thường Châu (01); thành phố Thường Châu (04); thành phố Diêm Thành (03); thành phố Nam Kinh (03); Hoài An (02); thành phố Tô Châu (02); Vô Tích (03); thành phố Từ Châu (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/江苏大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435527.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share