[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Thương Châu (04); thành phố Hàm Đan (03); huyện Phụ Bình (07); thành phố Hành Thủy (06).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/河北大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435529.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share