[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Dương Tuyền (04); Đại Đồng (09); Thái Nguyên (04); Hãn Châu (01); thành phố Tấn Trung (03); thành phố Lâm Phần (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/山西大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435521.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share