[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cát Lâm (08); Giao Hà, Cát Lâm (05); Giang Nam, Cát Lâm (02); Quận Long Đàm, Cát Lâm (02); Quận Xương Ấp, Cát Lâm; Cát Thư, Thư Lan, Cát Lâm; Thị trấn Pháp Đặc, Cát Thư, Thư Lan, Cát Lâm (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/吉林市大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435461.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share