[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đại Khánh (09); Thôn Đông Phong, Đại Khánh (02); Hồ Lô Nhượng, Đại Khánh (03); Tiểu khu Tây Trại, Đại Khánh (02); Quận Nhượng, Đại Khánh (04); Huyện Triệu Nguyên, Đại Khánh

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/大庆大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435466.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share