[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bảo Định (06); Trác Châu, Bảo Định (02); Huyện Bác Dã, Bảo Định; Huyện Hùng, Bảo Định (02); Thị trấn Cổ Thôn, Huyện Vọng Đô, Bảo Định (03); Huyện Lai Nguyên, Bảo Định (02); Khúc Dương, Bảo Định; Huyện Phụ Bình, Bảo Định (03)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/保定大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435458.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share