[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Lang Phường (11); Huyện Vĩnh Thanh, Lang Phường (06); Yến Giao, Lang Phường (02); Thị trấn Thắng Phương (02), Lang Phường; Tây Môn, Lang Phường (04)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/廊坊大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435475.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share