[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đại Liên (15); Cục Công thương Đại Liên; Kim Châu, Đại Liên (03); Quảng trường Tinh Hải, Đại Liên; Cam Tỉnh Tử, Đại Liên; Ngõa Phòng Điếm, Đại Liên

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/大连大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435467.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share