[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trương Gia Khẩu (06); Huyện Xích Thành, Trương Gia Khẩu (05); Huyện Úy, Trương Gia Khẩu (06); Huyện Hoài An, Trương Gia Khẩu (02); Quận Kinh Khai, Trương Gia Khẩu; Trác Lộc, Trương Gia Khẩu (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/张家口大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435476.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share