[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bổn Khê (12); Mãn Hương, Bổn Khê (12)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/本溪大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435480.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share