[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cát Lâm (6); nhóm học Pháp ở Sơn Thành, Bích Thuỷ; nhóm học Pháp ở Cát Lâm (2); Hoa Điện (3); nhóm học Pháp ở Hoa Điện; nhóm học Pháp ở Thư Lan (2); Thư Lan (2); nhóm học Pháp ở Giang Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/吉林市大法弟子恭祝师尊新年好-18条–435551.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share