[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Xương Ấp; Chư Thành (6); nhóm học Pháp ở Chư Thành (2); Lâm Cù (3); nhóm học Pháp ở Lâm Cù; Duy Phường (5); nhóm học Pháp ở Duy Phường (3); Hàn Đình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/潍坊大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435567.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share