[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Giai Mộc Tư (9); nhóm học Pháp ở Giai Mộc Tư; Phú Cẩm (8)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/佳木斯大法弟子恭祝师尊新年好-18条–435577.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share