[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cáp Nhĩ Tân (7); Ngũ Thường; Song Thành (5); Nam Cương; Mộc Lan; Hương Phường (3); nhóm học Pháp ở Cáp Nhĩ Tân; nhóm học Pháp ở Y Lan; nhóm học Pháp huyện Thông Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/哈尔滨大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435463.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share