[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Thành Đô (03); Long Tuyền (01); Thanh Bạch Giang (01); Huyện Bì (05); Tân Tân (03); Bành Châu (06).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/成都大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435561.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share