[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Quảng Đông; Phúc Điền, Thâm Quyến; Phật Sơn; Thiện Thành, Phật Sơn; Huệ Đông, Huệ Châu (02); Hoài Tập (04); Thâm Quyến (06); Trung Sơn; Thiều Quan; Đông Hoàn (02); Dương Giang; Triều Châu; Dung Thành, Yết Dương (02); Châu Hải

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/广东大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435560.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share