[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Thẩm Dương, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử ở Thẩm Bắc (02); Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Thẩm Dương (12); Thiết Tây (02); Vu Hồng (01); Trầm Hà (03).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/沈阳大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435563.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share