[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Giang Tô (03); Khải Đông, Nam Thông; Lật Thủy, Nam Kinh (03); Giang Ninh, Nam Kinh (03); Tô Châu (02); Nam Thông; Các địa khu Dương Châu, Cao Bưu, Bảo Ứng, Nghi Chinh; Thường Châu; Cống Du, Liên Vân Cảng (04)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/江苏大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435562.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share