[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Thạch Gia Trang, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử ở Thạch Gia Trang (07); Dụ Hoa (03); Hòe Bắc Lộ (01); Tân Hoa (04); Kiến Minh (02); Tân Tập (01); Đàm Cố (01); Trường An (03); Cao Tân (01); Đông Nhị (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/石家庄大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435568.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share