[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hà Nam; Thấm Dương, Tiêu Tác (04); Mạnh Châu, Tiêu Tác; Tam Môn Hạp (06); Bình Đính Sơn (03); Thiểm Châu, Tam Môn Hạp; Nghĩa Mã, Tam Môn Hạp; Huyện Mẫn Trì, Tam Môn Hạp; Huyện Lạc Ninh, Lạc Dương; Huyện Tân An, Lạc Dương; Chu Khẩu (02); Hoài Dương, Chu Khẩu; Huyện Tây Hoa, Chu Khẩu; Huyện Phù Câu, Chu Khẩu; Huyện Lộc Ấp, Chu Khẩu

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/河南大法弟子恭祝师尊新年好-26条–435565.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share