[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thái Nguyên (15); Hồn Nguyên, Đại Đồng; Huyện Bình Định, Dương Tuyền

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/山西大法弟子恭祝师尊新年好-18条–435559.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share