[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thiểm Tây (02); Hàm Dương; Bảo Kê (12); Vị Nam (02); Huyện Lễ, Hàm Dương; Huyện Kỳ Sơn, Bảo Kê

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/陕西大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435542.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share