[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Liêu Ninh; Phủ Thuận (03); Huyện Tân Tân, Phủ Thuận (04); Thiết Đông, An Sơn; Hải Thành, An Sơn (03); Đan Đông (03); Doanh Khẩu; Liêu Dương; An Sơn; Vọng Hoa, Phủ Thuận; Liêu Dương (03); Thiết Lĩnh


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435539.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share