[MINH HUỆ 06-11-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra ở 11 thành phố hoặc huyện thuộc 7 tỉnh thành, nơi gần đây có ít nhất 36 học viên bị bức hại vì đức tin của họ.

43f677e498e1841e60f053eed9124aed.jpg

1. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bốn học viên bị đưa vào nhà tù

2. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Từ Kiến Anh bị kết án tù

3. [Thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Các học viên bị giam giữ

4. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Ông Uông Lễ Địch bị sách nhiễu

5. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn và chồng bị bắt

6. [Thượng Hải] Ông Ngô Vĩ mất tích

7. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Các học viên bị sách nhiễu

8. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị bắt

9. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Ông Quách Hồng Sơn bị xét xử

10. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Ba học viên bị bắt

11. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Hai học viên bị bắt

1. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bốn học viên bị đưa vào tù

Bà Trương Ngọc Mai, bà Trần Phượng Thanh, bà Lưu Tuấn, bà Tào Ngọc Liên ở huyện Xích Thành đã bị bắt và tạm giữ vì tội phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở vùng nông thôn vào ngày 13 tháng 2 năm 2020.

Họ đã bị Tòa án huyện Tuyên Hóa xét xử vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Bà Trương bị kết án 5 năm tù giam và bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Bà Trần và bà Lưu mỗi người bị kết án bốn năm sáu tháng tù và bị phạt 15.000 nhân dân tệ. Bà Tào bị kết án ba năm sáu tháng tù và nộp phạt 10.000 nhân dân tệ. Họ đã kháng cáo đối với các bản án trên.

Gần đây có thông tin rằng vào ngày 16 tháng 10, Tòa án thành phố Trương Gia Khẩu đã giữ nguyên các phán quyết ban đầu mà không tổ chức một phiên xét xử hay thông báo cho gia đình của các học viên. Vào ngày 19 tháng 10 bốn học viên đã bị đưa đến nhà tù, nhưng gia đình của họ không được thông báo.

Bà Lưu bị đưa đến Nhà tù Kí Đông. Ba học viên khác bị đưa đến Nhà tù nữ Thạch Gia Trang.

2. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Từ Kiến Anh bị kết án tù

Bà Từ Kiến Anh ở tiểu khu Chu Thành, quận Tân Châu, bị bắt vào tháng 9 năm 2021. Bà bị kết án một năm tù.

3. [Thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Các học viên bị giam giữ

Nhiều học viên đã bị Công an thành phố Triều Dương bắt giữ vào ngày 8 tháng 9 năm 2021. Vụ việc của họ đã được đưa ra Tòa án thành phố Lăng Nguyên.

Ông Trương Côn Sơn bị giam tại trại tạm giam thành phố Lăng Nguyên. Ông Vương Trung Học bị tạm giữ tại trại tạm giam huyện Kiến Bình, giáp với thành phố Lăng Nguyên. Bà Vạn Quế Anh (72 tuổi), bà Ngô Diễm Linh, bà Vu Thục Phân, bà Lật Tĩnh, và bà Lưu Tố Lan bị giam trong Nhà tù nữ thành phố Triều Dương.

4. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Ông Uông Lễ Địch bị sách nhiễu

Ông Uông Lễ Địch, một giáo viên tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồ Bắc, đã phải “nói chuyện” với các nhân viên Phòng 610, họ đã ép ông ký hoặc lấy dấu vân tay vào một tài liệu cam kết rằng ông sẽ không nói với sinh viên của mình về Pháp Luân Công. Ông đã từ chối hợp tác. Họ cũng đe dọa sẽ đuổi việc ông Uông và đưa ông vào tù một lần nữa.

5. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn và chồng bị bắt

Bà Tôn và chồng bà người không phải học viên, sống trên đường Diên Phi, trong khu dân cư số 10 của trường trung học cơ sở, quận Khuê Văn, đã bị Công an Xương Ấp bắt vào chiều ngày 4 tháng 11 năm 2021.

6. [Thượng Hải] Ông Ngô Vĩ mất tích

Ông Ngô Vĩ đã bị mất tích hai tháng.

7. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Các học viên bị sách nhiễu

Bà Tiếu Quế Lan và bà Đặng Trung Cần đã bị sách nhiễu bởi các nhân viên văn phòng quản lý cộng đồng vào cuối tháng 10 năm 2021. Các nhân viên đã gọi điện để sách nhiễu các con của bà Tiếu và bà Đặng. Lý Duy Chí và Dương Quế Hoa (không rõ giới tính) cũng bị các nhân viên này sách nhiễu qua điện thoại.

Bà Lưu Xuân Phượng, bà Lưu Đại Tú, bà Dương Tú Hoa, ông Cung Thuật Phúc và bà Tưởng Kì Dung đã bị các nhân viên văn phòng quản lý cộng đồng sách nhiễu tại nhà vào ngày 1 tháng 11.

Ba đảng viên từ Văn phòng Quản lý Cộng đồng Kim Quế đã xách một thùng dầu ăn đến nhà của bà Đường Cương Anh vào ngày 1 tháng 11. Họ giả vờ tốt bụng và giúp đỡ để bà Đường ký vào giấy tờ. Bà Đường đã từ chối yêu cầu của họ bằng chính niệm.

8. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị bắt

Bà Lý Hồng Hà từ Cộng đồng dân cư Lưu Trang, quận Nhậm Thành, đã bị bắt. Bà Thường Quế Phương, ông Vương Học Quân và ông Mãn Chứng Ngọc từ quận Quang Hà cũng bị bắt.

9. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Ông Quách Hồng Sơn bị xét xử

Ông Quách Hồng Sơn đã bị xét xử tại Tòa án huyện Xương Lê vào sáng ngày 2 tháng 11 năm 2021.

10. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Ba học viên bị bắt

Ông Vương Kiến Vĩ và bà Tống đã cao tuổi bị bắt vào khoảng ngày 26 tháng 10 năm 2021. Nhà của họ bị lục soát. Họ bị giam tại trại tạm giam số 3 thành phố Trịnh Châu.

Bà Triệu bị bắt và nhà của bà bị lục soát.

11. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Hai học viên bị bắt

Bà Lý Thái Hiệp bị bắt và nhà của bà bị lục soát vào ngày 2 tháng 11 năm 2021. Bà Trương Linh bị bắt và nhà của bà bị lục soát vào ngày hôm sau. Cả hai học viên đều bị giam giữ. Nhà của học viên Tôn đã bị lục soát.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/6/433340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/27/196756.html

Đăng ngày 11-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share