[MINH HUỆ 12-11-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra ở 12 thành phố hoặc huyện ở 6 tỉnh thành, nơi gần đây có ít nhất 23 học viên bị bức hại vì đức tin của họ.

433209_k9c0opq.jpg

1. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị bắt
2. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lý Chấn Đông bị từ chối yêu cầu tạm tha y tế
3. [Thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam] Nhà của ba học viên bị lục soát
4. [Thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Hồ Ngọc Căn bị sách nhiễu
5. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ông Từ Hướng Dương bị bắt
6. [Thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm] Bà Vu Mai bị sách nhiễu
7. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Du Toàn Phân bị sách nhiễu
8. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Anh Vương Trí Lợi bị sách nhiễu
9. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Thái Trạch Phương bị sách nhiễu
10. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Tiểu Hồng bị bắt
11. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Nhà của bà Thiệu bị lục soát
12. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lý Hưng Thắng và bà Mạc Á Cầm bị sách nhiễu
13. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Vu Quế Trân bị bắt và giam giữ
14. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Kinh Phượng Mai bị bắt và giam giữ

1. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị bắt

Một số sỹ quan từ Đồn Công an Thị trấn Tân Kiều đã đến làng Phong Thai bằng hai xe cảnh sát vào sáng ngày 10 tháng 11 năm 2021. Họ bắt giữ bốn học viên: ông Trịnh Văn Chí, ông Trịnh Học Đông, Lưu Thái Quốc hơn 70 tuổi (không rõ giới tính), và bà Trương Tố Trân hơn 90 tuổi. Cảnh sát đã lục soát nhà của các học viên và tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Bà Trương Tố Trân và Lưu Thái Quốc đã được thả vào ngày hôm đó. Ông Trịnh Văn Chí bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Bồng Khê. Ông Trịnh Học Đông bị đưa vào trại tạm giam Vĩnh Hưng.

2. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lý Chấn Đông bị từ chối yêu cầu tạm tha y tế

Ông Lý Chấn Đông bị bắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2019. Ông bị giam tại trại tạm giam Đông Lăng vào tháng 10 năm 2021. Chưa đầy một tháng sau, ông được chẩn đoán mắc bệnh gan nguy hiểm đến tính mạng trong bệnh viện do cơ quan tư pháp chỉ định. Gia đình đã nộp đơn xin tạm tha để điều trị y tế nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối.

3. [Thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam] Nhà của ba học viên bị lục soát

Các nhân viên từ Đồn Công an Thị trấn Bạch Lộ Đường ở quận Bắc Hồ đã lục soát nhà của hai học viên vào sáng ngày 26 tháng 10 năm 2021. Tám cảnh sát đã đến nhà của bà Vạn Ngọc Bình. Họ lục soát tất cả các phòng và tịch thu tài liệu giảng chân tướng. Bà Vạn không có ở đó. Cảnh sát đã tìm thấy tài liệu giảng chân tướng và sách Pháp Luân Công trong nhà của bà Hoàng Phục Minh. Bà Hoàng đã bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn và được thả vào cuối ngày hôm đó.

Nhà của bà Lý Ngân Hoa đã bị bốn công an lục soát vào ngày 6 tháng 11 năm 2021. Họ tịch thu một hộp sách Pháp Luân Công và tài liệu giảng chân tướng. Bà Lý đang làm việc bên ngoài vào thời điểm đó.

4. [Thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Hồ Ngọc Căn bị sách nhiễu

Học viên Hồ Ngọc Căn (không rõ giới tính), ngoài 70 tuổi, đã bị cảnh sát địa phương và các quan chức chính quyền ở thị trấn Thanh Long, quận Bành Sơn sách nhiễu nhiều lần từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 năm 2021.

5. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ông Từ Hướng Dương bị bắt

Ông Từ Hướng Dương đã bị bắt tại nhà bởi ba sỹ quan từ Đồn Công an Chánh Dương vào khoảng 3 giờ chiều vào ngày 4 tháng 11 năm 2021. Ông bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn và được thả vào tối hôm đó.

6. [Thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm] Bà Vu Mai bị sách nhiễu

Ba sỹ quan bao gồm Tông Nham từ Đồn Công an Vĩnh Cát đã đến nhà bà Vu Mai vào khoảng 5:40 chiều ngày 10 tháng 11 năm 2021. Họ hỏi bà Vu và mẹ của bà có còn tập Pháp Luân Công không và muốn biết bà Vu làm việc ở đâu.

7. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Du Toàn Phân bị sách nhiễu

Ba nhân viên từ Ủy ban Khu phố Tây ở thị trấn Thiên Bành đã đến nhà của bà Du Toàn Phân vào chiều ngày 11 tháng 11 năm 2021. Họ gọi cho bà Du nhưng không có ai ra mở cửa. Sau khi bà Du cho họ vào, một người trong số họ nhanh chóng chụp một số bức ảnh và sau đó họ rời đi. Bà Du và gia đình đã bị sách nhiễu nhiều lần trong hai năm qua.

8. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Anh Vương Trí Lợi bị sách nhiễu

Vào ngày 5 tháng 11 năm 2021, bốn sỹ quan từ Đồn Công an Khương Trang đã đến nhà của anh Vương Trí Lợi và khám xét nhà. Một người trong số họ thậm chí còn đi trên giường của anh Vương với đôi giày của mình. Họ không tìm thấy bất cứ thứ gì mà họ đang tìm kiếm.

9. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Thái Trạch Phương bị sách nhiễu

Bà Thái Trạch Phương, ngoài 80 tuổi, bị các cảnh sát viên từ Đồn Công an Thị trấn Thành Nam, huyện Doanh Sơn bắt giữ vào tháng 1 năm 2021. Nhà của bà bị lục soát và các sách Pháp Luân Công cũng như đồ dùng cá nhân khác bị tịch thu.

Bà Thái nhận được thông báo từ viện kiểm sát, yêu cầu bà đến Tòa án Huyện Doanh Sơn. Bà Thái đã từ chối ký vào văn bản “tại ngoại chờ xét xử” tại tòa án. Trước áp lực, người nhà của bà đã ký thay và bà Thái được phép về nhà.

10. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Tiểu Hồng bị bắt

Ba sỹ quan từ Đồn Cảnh sát Phố Phổ Dương đã đến nhà bà Tiểu Hồng vào khoảng 8 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 2021. Họ lục soát và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, bốn máy tính, thư giảng chân tướng, v.v. Chuyên gia máy tính đã được gọi đến để kiểm tra máy tính của bà. Bà Tiểu Hồng và con gái đã bị bắt và đưa đến đồn công an. Con gái của bà đã được thả nhưng bà Tiểu Hồng vẫn bị giữ trong đồn công an.

11. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Nhà của bà Thiệu bị lục soát

Một số người đã đến nhà của bà Thiệu thuộc tòa nhà Hán Tây Doanh trên đường Tông Quan ở quận Kiều Khẩu vào khoảng 9 giờ sáng ngày 9 tháng 11 năm 2021. Họ lục soát và tịch thu những cuốn lịch bàn có thông tin về Pháp Luân Công trên đó.

12. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lý Hưng Thắng và bà Mạc Á Cầm bị sách nhiễu

Ông Lý Hưng Thắng đã bị các nhân viên Đồn Công an Ngũ Long Bối sách nhiễu nhiều lần kể từ năm 2018. Nhà của ông đã bị lục soát hai lần và nhiều sách Đại Pháp bị tịch thu. Ông bị bắt hai lần, và mỗi lần gia đình ông đều bị họ tống tiền để đổi lấy việc ông được thả. Ông Lý đã từng bị Công an Đan Đông kết án sáu tháng tù giam tại gia vào mùa hè năm nay. Lương của ông cũng bị đình chỉ.

Bà Mạc Á Cầm bị phó đồn Lưu Hải Toàn và các sỹ quan khác từ Đồn Công an Ngũ Long Bối sách nhiễu tại nhà vào khoảng ngày 20 tháng 10 năm 2021. Cảnh sát đã chụp ảnh và quay video bà. Họ cũng tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Người nhà của bà đã bị gọi đến đồn công an và buộc phải giao nộp 2.000 Nhân dân tệ.

13. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Vu Quế Trân bị bắt và giam giữ

Bà Vu Quế Trân bị các nhân viên Đồn Công an Tây Tân bắt giữ vào khoảng 9 giờ tối ngày 26 tháng 10 năm 2021. Nhà của bà đã bị lục soát. Nhiều đồ đạc cá nhân đã bị tịch thu, bao gồm sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in, một hộp lịch để bàn, điện thoại di động và thẻ căn cước của bà. Bà Vu bị giam trong đồn công an một ngày và sau đó bị đưa đến trại tạm giam Vi Tử Câu. Sau 15 ngày, bà bị đưa trở lại đồn công an vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Ngày hôm sau, bà bị đưa vào trại tạm giam Số 4 ở Trường Xuân.

14. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Kinh Phượng Mai bị bắt và giam giữ

Vào ngày 28 tháng 10 năm 2021, bà Kinh Phượng Mai bị các nhân viên của Đồn Công an An Khánh bắt và đưa đến trại tạm giam Vi Tử Câu. Gia đình bà đã đến đồn công an để yêu cầu xem thông báo tạm giam chính thức. Viên chức Vương Sảng đã không đưa cho họ và chỉ nói rằng bà Kinh sẽ bị giam giữ trong 15 ngày. Các quan chức trại tạm giam đã gọi điện cho gia đình và nói rằng họ sẽ được đưa đến trại tạm giam nếu bà Kinh từ chối “chuyển hóa”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/12/433547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/22/196680.html

Đăng ngày 11-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share