Bài viết của Thanh Nguyên

[MINH HUỆ 29-11-2021] Ngày 19 tháng 11, kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư tôn được đăng tải trên trang Minh Huệ Net, sau khi nghe đồng tu đọc xong kinh văn của Sư tôn, nội tâm tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Cảm nhận đầu tiên: Tôi thấy lần giảng Pháp này của Sư phụ vô cùng nghiêm khắc, đệ tử Đại Pháp không tu tốt, số lượng chúng sinh cứu được không đủ, mà thời gian đã rất eo hẹp rồi.

Cảm nhận thứ hai: Tôi nên nhìn nhận vấn đề kiên quyết không tiêm phòng dịch như thế nào? Thân trong môi trường Trung Quốc Đại lục này, số lượng học viên Đại Pháp không tiêm phòng dịch có lẽ chiếm đa số, vậy tôi đứng ở góc độ nào để nhìn nhận vấn đề không tiêm phòng dịch đây? Sau khi đọc nhiều lần kinh văn mới của Sư phụ, trong Pháp tôi ngộ ra rằng: Tiêm hay không tiêm không phải là vấn đề, mọi việc nên đứng trên cơ điểm cứu người để thực hiện, không nên để hành vi của mình khiến người thường không thể lý giải được từ đó ảnh hưởng đến việc cứu chúng sinh. Một điều nữa là phải nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người tu luyện, coi bản thân mình là một người tu luyện, không nên dùng tự ngã hình thành từ quan niệm hậu thiên để xét vấn đề. Giả ngã hình thành từ quan niệm hậu thiên đó chính là điều cuối cùng mà người tu luyện chúng ta phải loại bỏ.

Nếu như tiêm hay không tiêm không phải là vấn đề, vậy khi đọc đến đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Có người sợ bị truyền nhiễm, có người kiên quyết không tiêm phòng dịch, những lúc như thế chư vị có xứng với danh hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ chăng?” (Hãy tỉnh)

Tại sao khi đọc đoạn Pháp này của Sư phụ, tâm trạng tôi lại cảm thấy nặng nề đến vậy? Xem xét lại bản thân, kỳ thực tôi là sợ mình không xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp. Vậy tôi tự hỏi bản thân: Trong mắt của Thần, tôi có phải là người thời thời khắc khắc xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp không? Tôi nghĩ mình không phải, tôi không phải là người thời thời khắc khắc xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp. Khi nhân tâm khởi lên, khi bị tình dẫn động, khi tâm chấp trước không buông xuống được, khi dùng nhân tâm để xét vấn đề, khi không đứng trên góc độ người tu luyện để xét vấn đề, khi vì lười biếng không muốn dậy luyện công, những lúc đó tôi có xứng đáng với danh xưng đệ tử Đại Pháp hay không? Tôi cảm thấy những lúc đó tôi đều không xứng. Tìm ra gốc rễ quy chính bản thân, nếu là tâm sợ bản thân không xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp là nguyên nhân khiến nội tâm tôi nặng trĩu. Vậy tôi phải đối chiếu với Pháp, nỗ lực tu tốt bản thân, quy chính bản thân trong Pháp, làm tốt việc đệ tử Đại Pháp nên làm, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, làm một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn mọi lúc và mọi nơi.

Sư phụ giảng:

“Tuy một thời gian dài không mở Pháp hội, thực ra muốn nói đó tất cả đều là vì để chư vị đi cho chính con đường tu luyện, cuối cùng có thể làm tròn thệ ước từ tiền sử của chư vị. [Phần] đường khó khăn gian nan nhất đã qua rồi, đừng bị vấp ngã lúc cuối. Dẫu rằng một số người có lúc làm điều dại dột, nhưng xưng hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ là điều cả chư Thần cũng hâm mộ.” (Hãy tỉnh)

Sư phụ đã ban cho chúng ta vinh diệu làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta nhất định phải làm tròn thệ ước của đệ tử Đại Pháp, trong Pháp quy chính bản thân mọi lúc mọi nơi, tu bỏ nhân tâm, đứng trên góc độ của người tu luyện để xét vấn đề, tu tốt bản thân trong Pháp, nắm bắt thời gian cứu nhiều người, mới là việc mà chúng ta nên làm. Nếu chúng ta có thể hướng nội mọi lúc và mọi nơi, đối chiếu bản thân với Pháp, đứng trên góc độ của người tu luyện để xét vấn đề, đoái hiện sứ mệnh cứu chúng sinh của bản thân, có như vậy chúng ta mới thật sự xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp, mới không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn!

Đây là sở ngộ của cá nhân trong thời điểm hiện tại, vội vàng chấp bút, có điểm nào không đúng mong quý đồng tu từ bi chỉ chính!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/29/学习师尊新经文查找自己的漏-434161.html

Đăng ngày 03-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share