Bài viết của Lưu Nhất Thuần

[MINH HUỆ 31-08-2021] Đại y học gia Tôn Tư Mạc viết trong tác phẩm “Thiên kim yếu phương” rằng: “Đức hạnh không ước thúc thì dẫu uống kim đan ngọc dịch cũng không thể sống lâu”; “Đạo đức một ngày nào đó đủ đầy thì không cầu thiện mà tự có phúc, không cầu thọ mà tự sống lâu”.

Ý nghĩa là, nếu đạo đức con người bất hảo thì dẫu có uống Tiên đan diệu dược thì cũng không thể kéo dài tuổi thọ được. Nếu đạo đức cao thượng hoàn mỹ, thì dẫu không cầu nguyện cũng có được đa phúc đa thọ.

Vậy người xưa dưỡng đức như thế nào?

(Tiếp theo Phần 3 Phần 2 Phần 1)

Thiện và ác trong một niệm

Sách “Thái thượng cảm ứng thiên” có ghi chép rằng: Xưa có người tên là Nguyên Tự Thực, hận họ Mậu vong ân bội nghĩa, nên vào một buổi sáng sớm khoảng 4 giờ sáng, anh đem dao đến nhà họ Mậu chuẩn bị giết chết họ Mậu. Giữa đường, anh đi qua một cái am, chủ nhân của am là Hiên Viên Ông, ông dậy sớm tụng kinh, trông thấy mấy trăm hung thần ác sát quỷ quái đang cầm dao búa đi theo Nguyên Tự Thực. Một lúc sau, Nguyên Tự Thực trở về, Hiên Viên Ông trông thấy những người đi theo phía sau anh ta đều đội mũ vàng, đeo ngọc bội, có hoa thơm và cờ phướn xung quanh, hàng chục hàng trăm người, vô cùng trang nghiêm, trên mặt họ là vẻ tường hòa và vui vẻ.

Hiên Viên Ông mời Nguyên Tự Thực vào trong am hỏi nguyên nhân. Nguyên Tự Thực nói: “Kẻ họ Mậu vong ân bội nghĩa, tôi vừa nãy muốn đi giết hắn, nhưng đến cổng nhà hắn, tôi liền nghĩ họ Mậu tuy có lỗi với ta, nhưng vợ con hắn lại là những người vô tội. Hơn nữa, hắn còn mẹ già, nếu ta giết hắn, thì cũng như giết cả nhà hắn. Vì vậy tôi không lỡ lòng, thay tâm đổi ý liền quay trở về.”

Hiên Viên Ông kể lại cho anh tình hình mà ông vừa trông thấy, và chúc mừng anh rằng: “Những hành vi việc làm của anh, Thần linh đều đã biết, tương lai anh nhất định sẽ được hưởng quan lộc hậu hĩnh.”

Nguyên Tự Thực nghe những lời của Hiên Viên Ông thì dũng mãnh tinh tấn và nghiêm túc hành thiện, sau này quả nhiên anh thi đỗ công danh, làm quan đến chức tể tướng.

Những năm Chính Đức triều Minh, có một Nho sinh tên là Triệu Vĩnh Trinh. Thuở thiếu niên, ông từng gặp một dị nhân, dị nhân nói với ông rằng: “Năm 23 tuổi, anh nhất định thi đỗ công danh.”

Đến năm 23 tuổi, anh tham gia thi hương, ngày đầu tiên, bài văn anh viết cực tốt, đến ngày thi sau thì liên tiếp phạm sai lầm, kết quả không đỗ. Triệu Vĩnh Trinh trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn. Vì vậy anh đến đền Văn Xương Đế Quân cầu thác mộng, bảo cho anh biết nguyên nhân không đỗ.

Văn Xương Đế Quân thác mộng nói với anh rằng: “Ngươi vốn đã định đỗ kỳ thi hương năm nay, nhưng vì gần đây người trêu đùa tỳ nữ nhà ngươi, dụ dỗ con gái nhà hàng xóm, tuy chưa thành sự việc thật, nhưng ngươi đã khởi lòng điên đảo, ý dâm triền miên không ngớt, tâm địa ngày càng u ám, do đó công danh vốn có trong mệnh ngươi vì thế đã bị cắt mất rồi.”

Vĩnh Trinh nghe những lời giải thích của Đế Quân thì đau khổ khóc, thề sẽ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, làm nhiều việc thiện. Thế là anh khắc in sách thiện giới dâm, để cảnh tỉnh thế nhân. Kết quả là kỳ thi hương tiếp theo, quả nhiên Vĩnh Trinh đã thi đỗ giải nguyên, làm quan đến chức phiên hiến.

Tài liệu tham khảo:

  • “Sử ký – Hóa trị truyện”
  • “Tư trị thông giám” – Đường kỷ 17, quyển 201
  • “Tống sử”
  • “Hán thư ngoại thích truyện”
  • “Thọ khang bảo giám”
  • “Thanh đại danh nhân dật sự”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/31/429981.html

Đăng ngày 25-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share