[MINH HUỆ 14-05-2011] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 12, kỷ niệm 19 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền trên khắp thế giới, và sinh nhật 60 tuổi của Sư Phụ Lý Hồng Chí tôn kính.

Bất chấp việc Đảng Cộng sản Trung Quốc leo thang đàn áp các học viên Pháp Luân Công,  biểu ngữ và khẩu hiệu giảng rõ sự thật xuất hiện khắp nơi ở Trung Quốc trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại này.

2011-5-13-mainland-2011513-01--ss.jpg 2011-5-13-mainland-2011513-02--ss.jpg
2011-5-13-mainland-2011513-03--ss.jpg 2011-5-13-mainland-2011513-04--ss.jpg
2011-5-13-mainland-2011513-05--ss.jpg 2011-5-13-mainland-2011513-06--ss.jpg
2011-5-13-mainland-2011513-07--ss.jpg
Những bức ảnh các tấm biểu ngữ và khẩu hiệu xuất hiện khắp thành phố nhân kỷ niệm “ngày 13 tháng 5”

2011-5-13-2011-513-changchun--ss.jpg
Thông báo về dịp kỷ niệm “ngày 13 tháng 5” được dán trên một cây cột bởi các học viên ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Hắc Long Giang.

2011-5-13-sichuan-2011513--ss.jpg
Thông báo về dịp kỷ niệm được dán trên một cột bởi các học viên ở một thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên, chào mừng “Ngày 13 tháng 5” Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/14/欢庆“五一三”-大陆城区现真相条幅标语-240837.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/23/125477.html
Đăng ngày 29-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share