[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp cùng thế nhân ở Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp và người dân ở Hắc Long Giang, Quảng Tây, Liêu Ninh, Cát Lâm, Đại Liên, Hồ Lô Đảo, mỏ dầu Thắng Lợi, cùng người dân minh bạch chân tướng ở Trung Quốc Đại lục.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/431737.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share