[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Quận Thuận Thành, thành phố Phủ Thuận (3); thành phố Phượng Thành, Đan Đông (2); thành phố Đan Đông; ven sông Áp Lục, thành phố Đan Đông (2); thành phố Phủ Thuận (2); phía Đông thành phố Phủ Thuận; thành phố Phụ Tân; thành phố Yên Sơn; huyện Tụ Nham, thành phố Yên Sơn (2); thành phố Doanh Khẩu (2); phía Đông, thành phố Doanh Khẩu; thành phố Thiết Lĩnh.

Điểm học Pháp ở: huyện Tụ Nham, thành phố Yên Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431290.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share