[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp là quân nhân ở Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông, Sơn Đông, Trương Gia Khẩu, Bắc Kinh, không quân Bắc Kinh, Đại Đồng, quân nhân giải ngũ ở Liêu Ninh, quân nhân về hưu tại Hồ Nam, khu Hải Điến, Trùng Khánh, Kinh Châu, Nam Kinh, Đại Liên, Lang Phường, Tam Hà, Quảng Đông, Quảng Tây, Tây An, Thanh Hải, Thập Yển, Vũ Hán, Nhạc Dương, Thẩm Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大陆大法弟子和家人恭祝师尊中秋好-31条–431738.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share