[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Tỉnh Hắc Long Giang (2); thành phố Thất Đài Hà (7); khu A, công viên Thất Tinh, Thất Đài Hà; khu B, công viên Thất Tinh, Thất Đài Hà; huyện Bột Lợi, thành phố Thất Đài Hà (5); quận Bắc Sơn, thành phố Thất Đài Hà; huyện Bảo Thanh, thành phố Song Áp Sơn (2); nông trường Hải Lâm, thành phố Hải Lâm, Mẫu Đơn Giang; thành phố Hạc Cương; thành phố Hắc Hà.

Điểm học Pháp ở: thành phố Tuy Hóa; quận Bắc Sơn, thành phố Thất Đài Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431292.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share