[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Thành phố Thiết Lĩnh, Liêu Ninh (4); huyện Thanh Hà, thành phố Thiết Lĩnh; quận Vọng Hoa, thành phố Phủ Thuận (2); thành phố Yên Sơn (3); quận Thái Bình,  thành phố Yên Sơn; quận Thiết Đông, thành phố Yên Sơn (2); thành phố Doanh Khẩu (3); quận Bá Ngư Khuyên, thành phố Doanh Khẩu; thành phố Phủ Thuận; thị trấn Mã Gia Điếm, thành phố Đông Cảng, Đan Đông.

Điểm học Pháp: Thành phố Thiết Lĩnh, Liêu Ninh; thành phố Phủ Thuận;

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431296.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share