[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Côn Minh (17), Đại Lí, và các đệ tử Đại Pháp khác ở Vân Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/云南大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431418.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share