[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hô Luân Bối Nhĩ (9), Xích Phong (10), kỳ tự trị Ngạc Luân Xuân, Tích Lâm Quách Lặc (2), Hô Hoà Hạo Đặc, nhóm học Pháp ở Hô Luân Bối Nhĩ (2), và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Nội Mông Cổ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/内蒙古大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431421.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share