[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau ở khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Ngân Xuyên (5), nhóm học Pháp ở Ninh Hạ, nhóm học Pháp ở Ngân Xuyên, Thạch Chuỷ Sơn (7), và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Ninh Hạ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/宁夏大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431428.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share