[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Huyện Bột Lợi; thành phố Hải Lâm; thành phố Tùy Hóa (5); khu Đào Sơn; Hắc Long Giang; huyện Thanh Thủy; Bảo Tuyền Lĩnh (3); nông trường Tân Hoa; Thất Thái Hà; huyện Kim Lâm; Hắc Long Giang (3); Y Xuân.


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431450.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share