[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Địa khu Hoàng Cương; công viên Vũ Xương Dương; khu Giang Ngạn; khu Vũ Xương; huyện Hoàng Mai; khu Thanh Sơn; thành phố Tiên Đào; thành phố Hoàng Thạch; khu Thạch Cảng; khu Tắc San;

 

11) 湖北省黄石市下陆区大法弟子恭祝师尊中秋节快乐!

12) 湖北省黄石市下辖大冶市大法弟子恭祝师尊中秋节快乐!

13) 湖北省荆门市大法弟子恭祝师父中秋节快乐!

14) 湖北省武汉大法弟子及全家恭祝慈悲伟大的师父中秋节快乐!合十

15) 湖北省荆门市城区一家庭学法点大法弟子恭祝师尊中秋节快乐!

16) 湖北省荆门市城区一学法小组大法弟子恭祝师尊中秋节快乐!

17) 湖北省武汉市江夏区一大法弟子全家敬祝师尊中秋快乐!

18) 湖北省武汉市蔡甸区一学法小组全体大法弟子恭祝师尊中秋快乐!

19) 湖北省武汉市蔡甸区姐妹俩大法弟子恭祝师父中秋快乐!

20) 湖北省黄冈市红安县一学法小组大法弟子恭祝师尊中秋节快乐!

21) 湖北襄阳市全体大法弟子恭祝师父中秋快乐!

22) 湖北省荆州市洪湖市大法弟子携全家恭祝师尊中秋快乐!

23) 湖北省武汉市武昌区两位大法弟子恭祝师尊中秋快乐!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431478.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share