[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Huyện Công An (2); Vũ Hán (6); Hy Thủy; thành phố Quảng Thủy (2); Hoàng Thạch (3); thành phố Hồng Hồ; khu Giang Ngạn (2); huyện Hoàng Mai; khu Vũ Dương; tỉnh Hồ Bắc; thành; huyện La Điền; Hình Châu; Hàm Trữ; Ôn Tuyền (2); Đào Gia Lĩnh, khu Đào Viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/A1–431465.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share