[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Khu tự trị Hoàn Nhân; Vọng Hoa, Phủ Thuận (9); thị trấn Gia Điếm; Đông Cảng (3); khu tự trị Tụ Nham (2); Hồng Tú Sơn, huyện Thanh Nguyên (2); khu vực Cô Sơn; Liêu Dương (3).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431468.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share