[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Côn Minh (10); Khúc Tĩnh (4); khu Kỳ Lân (2); huyện Thông Hải (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/云南大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431473.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share