[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Tỉnh Sơn Đông (2); thành phố Lai Châu (3); Yên Đài; Chiêu Viễn; thành phố Long Khẩu; Uy Hải (3); thành phố Nhũ Sơn; khu Thành, Lai Châu; thành phố Chiêu Viễn (4); Khánh Vân; khu Trương Điến.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431490.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share