[MINH HUỆ 21-09-2021]

Các tiểu đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của các tiểu đệ tử Đại Pháp từ khắp mọi miền đất nước kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Sơn Đông: Yên Đài, Chiêu Viễn (2); Phúc Sơn, Yên Đài; Đức Châu.

Hà Bắc: Tần Hoàng Đảo; Quảng Bình, Hàm Đan; Cự Lộc, Hình Đài.

Tứ Xuyên: Miên Dương; Tự Cống.

Mỏ dầu Thắng Lợi; châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên, tỉnh Cát Lâm; Công Chủ Lĩnh, Tứ Bình, Cát Lâm; Thượng Hải; Giang Tô; Phật Sơn, Quảng Đông; Bắc Kinh (2).

Hắc Long Giang: Cáp Nhĩ Tân; Giai Mộc Tư.

Nhóm học Pháp ở Đại Liên, Liêu Ninh.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大法小弟子恭祝师尊中秋好-20条–431429.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share