[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các ngành nghề tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp từ khắp mọi miền đất nước kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Hệ thống đường sắt Trung Quốc; Công ty hóa dầu Thương Châu, tỉnh Hà Bắc; Khu vực đường sắt của thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang; Ngành điện lực ở Đại Lục; Cục Lâm nghiệp Phương Chính tỉnh Hắc Long Giang (2); nhóm học Pháp ở Cục Lâm nghiệp Phương Chính tỉnh Hắc Long Giang; nhóm học Pháp ở Cục Lâm nghiệp Thất Đài Hà tỉnh Hắc Long Giang; ngành thực phẩm ở Trường Xuân, Cát Lâm; Hệ thống y tế thành phố Hải Dương, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông.

Mỏ dầu ở: Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang (5); Đông Doanh và Thắng Lợi ở Sơn Đông (2); nhóm học Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi; Trung Nguyên (2); Bộc Dương, Hà Nam; Mỏ dầu Thắng Lợi và Tập đoàn hóa dầu Trung Quốc; Trung Nguyên, Bộc Dương, Hà Nam; điểm tài liệu ở mỏ dầu Trung Nguyên; nhóm học Pháp ở mỏ dầu Trung Nguyên; Thắng Lợi; Hoa Bắc; Điện lực và mỏ dầu Thắng Lợi, Đông Doanh, Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/各行业大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431423.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share