[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Tỉnh Vân Nam (9); Hà Khẩu; huyện Kiến Thủy; huyện Bàn Long; Ngọc Khê (3); Côn Minh (3); Hồng Hà Châu; thành phố Chiêu Thông; khu Tây Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/云南大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431547.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share