[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Thiểm Tây tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Thiểm Tây kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Thiểm Tây; Liên Hồ, Tây An; Vị Tân, Bảo Kê (3); Bảo Kê (9); Phù Phong, Bảo Kê; Hàm Dương; Diên An (2).

Nhóm học Pháp ở: Vị Tân, Bảo Kê; Bảo Kê (3).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/陕西大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431639.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share