[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Giang Tô tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Giang Tô kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Liên Thủy, Hoài An (2); Vô Tích (3); Từ Châu (2); Thường Châu (4); Vũ Tiến, Thường Châu; Nam Kinh (2); Tần Hoài, Nam Kinh; Liên Vân Cảng (2); Diêm Thành; Nam Thông; Khải Đông, Nam Thông; Hoài An; Phổ Khẩu, Nam Kinh.

Nhóm học Pháp ở Nam Thông.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/江苏大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431626.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share