[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp từ khắp mọi miền đất nước kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Sơn Đông: Đại học ở Sơn Đông (2); Yên Đài; Chiêu Viễn, Yên Đài; Tế Nam (2);

Thành Đô, Tứ Xuyên.

Hắc Long Giang: Giai Mộc Tư; Cáp Nhĩ Tân; Tề Tề Cáp Nhĩ.

Tây An, Thiểm Tây

Bắc Kinh (2)

Hà Bắc; Thanh Long, Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc.

Đại Lục (2).

Ân Bình, Giang Môn, Quảng Đông (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/教育系统大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431433.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share